EtikFoto: Gene Herzberg

Alle Luffelaboratoriets sælskind stammer fra sælfangsten i Grønland som foregår på et bæredygtigt grundlag. Vi har kun skind fra voksne sæler, ingen babysæler.

Skindene er alle sammen certificerede under EU's bestemmelser om bæredygtig inuit-fangst på sæler. Det vil sige at skindene er lovligt importerede til Danmark og frit kan forhandles inden for EU.

De grønlandske sæler lever frit i naturen, og fangsten udgør ikke nogen trussel mod sælbestandene på nogen måde. Kødet fra sælerne bliver spist eller brugt som hundefoder til slædehundene.

De sælskind som anvendes på Luffelaboratoriet, kommer fra voksne grønlandssæler og ringsæler. De fleste sæler fanges fra joller og aflives ved et skud gennem hovedet. Skindene bearbejdes på garveriet Great Greenland i Qaqortoq i Sydgrønland.

Der findes ikke fangst på babysæler eller køllefangst af nogen slags i Grønland. Grønlandssælen får sine unger på isen ud for Canadas kyst, og sælerne kommer således først til Grønland når de er ældre. Ringsælen får sine unger i huler i isen, og de fanges ikke i Grønland mens de er små.

Både Verdensnaturfonden WWF og Greenpeace bakker op om den grønlandske sælfangst hvor hele sælen som udgangspunkt bliver anvendt.Gem

Gem